PNG (Portable Network Graphics)

  1. Powstanie PNG
  2. Zalety
  3. Wady
  4. Podsumowanie
  5. Odnośniki

Powstanie PNG

PNG (Portable Network Graphics, nieoficjalnie: PNG's Not GIF; wymowa: ping) jest formatem grafiki bitmapowej, jednym z zalecanych przez W3C standardów.

Powstał w odpowiedzi na ogłoszoną w grudniu 1994, decyzję Unisys o pobieraniu opłaty licencyjnej za używanie algorytmu kompresji LZW (Lempel-Ziv-Welch: od nazwisk twórców), który był także używany w formacie GIF. Oznaczało to więc, że jego najpopularniejszy do tej pory format grafiki bitmapowej stał się płatny.

W pażdzierniku 1996 W3C opublikowało pierwszą rekomendację PNG.
Jest określony standardem RFC 2083 (www.faqs.org/rfcs/rfc2083.html, www.ietf.org/rfc/rfc2083.txt).

Zalety

PNG posiada wszystkie zalety GIF-a (za wyjątkiem animacji):

Oraz dodatkowe zalety

PNG jest:

Wady

Ściśle rzecz biorąc nie są to wady samego formatu

Podsumowanie

Tak jak format GIF, jest przeznaczony do tworzenia obrazów o stosunkowo dużych obszarach jednakowych kolorów, brzegów o dużych kontrastach i stosowania 8-bitowej palety kolorów. Jest jednak także możliwości stosowania 24-bitowych kolorów.
Chociaż została zaprojektowana jako alternatywa dla formatu JPEG, zazwyczaj tworzy większe pliki o porównywalnej jakości. Natomiast okazał się lepszym zamiennikiem dla GIF-a. Prawdopodobnie jedynym powodami, dla których nie zajął jego miejsca były: brak animacji oraz techniczne zacofanie produktów Microsoftu.

Odnośniki:

In english:

Po polsku:


[ redesign ] || [ na górę strony ]