Trzy generacje

Duża część zawartości tej strony inspirowana jest książką Davida Siegela 'Tworzenie stron www' (tytuł oryginalny:  'Kreating Killer Web Sites' ) - oto prezentacja koncepcji trzech generacji stron www

<h1>Pierwsza generacja</h1>

<h2>1. Wstęp:</h2>

<p>
Wywodziła się z tradycji terminala tekstowego i była prostą graficzną translacją koncepcji dokumentu hipertekstowego o elementarnej funkcjonalności: tekst składał się z następujących po sobie bloków tekstu podzielonych na paragrafy, które tworzyły jeden, ciągły strumień zawierający
<ul>

</ul>
poszczególne bloki były rozdzielone liniami poziomymi <hr>


<h2>2. Rozwinięcie:</h2>

<p>
Była to ograniczona ilość technik wynikająca z wczesnego stadium rozwoju standardów wystarczających dla czasów powolnych modemów, prymitywnych komputerów i pierwszych wersji przeglądarek internetowych; ilustracje jeśli się zdarzały były albo niewielkimi akcentami graficznymi albo stanowiły oddzielną i samodzielną część witryny; strony pierwszej generacji były w zasadzie wyłącznie tekstowe, z przeważnie szarym tłem;
</p>

<p>
Chociaż oczywiście pojawiały się ilustracje, ale zwykle nie odgrywały żadnej roli w budowaniu strony wizualnej witryny, była to ilustracja do tekstu lub niewiele znaczący ozdobnik.
</p>

przykładowa ilustracja

<p>
Rewolucją w tamtych czasach było pojawienie się menu po lewej stronie
</p>

<h2>3. Podsumowanie:</h2>

<p>
Liniowa koncepcja była po prostu surową sekwencją prezentacji danych (tekstu i ilustracji) przedzielonych prostymi separatorami, przeważnie po prostu odstępami - jak w dalekopisie; tekst pisany od brzegu do brzegu wypełniał całe strony rozdzielony pustymi wierszami; cytuję: 'w najlepszym razie przypominał wyświetlane na cementowej ścianie przezrocza'.
</p>

Druga generacja

Nowe techniki

Druga generacja różni się przede wszystkim zastosowaniem innych technik:

Wady

Zalety

Podsumowanie

Chociaż wcale to nie wynika z powyższego zestawienia zalety zdecydowanie przeważają nad wadami. Znacznie większe możliwości oznaczają także, ze o wiele więcej można popsuć. Ale wreszcie pojawia się dbałość o wizualną stronę internetu, witryny stają się coraz bardziej atrakcyjne zarówno jeśli chodzi o wygląd jak i funkcjonalność. Wciąż dominujący jest model 'z góry na dół', z listą opcji i graficznym menu dla przedstawienia hierarchii informacji - choć zdarzają się ciekawe pomysły widoczna jest przewaga techniki nad kompozycją.

Trzecia generacja

Zasadniczą różnicą jest wyższość projektu nad techniką, która tym razem podporządkowana wyobraźni autorów, jest tak samo narzędziem jak sam komputer.
Użycie metafory i dopracowanie strony wizualnej zbliżają ich do zasad używanych w typografii i grafice użytkowej; takie rozwiązania są możliwe tylko dzięki rozwojowi techniki, ale witryny trzeciej generacji nie są związane z żadną konkretną generacją przeglądarek

Czwarta generacja?

Jak w takim razie będą wygladały strony czwartej generacji?
Przyszłość WWW - jeśli chodzi o technikę - wyznacza XML (XHTML, XSLT, SVG) i coraz większe zastosowanie platform innych niż komputer. Internet przyszłości będzie wszechobecny, zróżnicowany i wieloplatformowy.

Dynamicznie budowane strony (np. przy użyciu CMS), niezależne od medium, z możliwością kontekstowego przeszukiwania treści, dostępne przy użyciu RSS lub budowane przez społeczność (takie jak wikipedia) - mogłyby być stronami następnej generacji.


[ redesign ] || [ na górę strony ]